Splošno
Osnova
Zgodovina
Pojem
Vrste zavarovanja
Skupine in razredi
Vrste zavarovanja
Premoženjska zavarovanja
Osebna zavarovanja
Življenjska zavarovanja
Nezgodna zavarovanja


Kaj je zavarovanje, pojem zavarovanja

Sam pojem zavarovanja se v pogovornem jeziku uporablja v različnih pomenih. V vsakodnevni praksi pomeni zavarovanje čisto konkretno obliko zavarovalne pogodbe oz. zavarovalnega pogodbenega razmerja med zavarovalnico oz. zavarovateljem na eni strani in skleniteljem zavarovanja na drugi. Pri čemer lahko na strani sklenitelja zavarovanja, nastopa tudi zavarovanec zraven zavarovalca. Le ta ima iz zavarovalnega razmerja pravice, na podlagi katerih lahko v primeru nastanka zavarovalnega primera, zahteva izplačilo zavarovalnine. To pomeni, da sta pri zavarovalni pogodbi lahko sklenitelj zavarovanja in zavarovanec ista oseba ali pa ne. Namreč zavarovalec (sklenitelj zavarovanja) je tisti, ki sklene zavarovalno pogodbo in je s tem zavezan plačati premijo, zavarovanec pa ima iz tega razmerja kot že omenjeno določene pravice.

Potrebno je povedati, da je od opisanega pojma oz. opredelitve zavarovanja, treba ločiti pojem zavarovanja, ki se nanaša na organizacijo (zavarovalnico), ki na podlagi zavarovalno pogodbenega razmerja prevzame zavarovalno kritje.

Definicij zavarovanja je veliko, vse pa so odvisne od tega iz katerega vidika preučujemo zavarovanje kot gospodarsko dejavnost. Najbolj znana definicija obravnava zavarovanje z družbenoekonomskega vidika. Z njo zavarovanje opredelimo kot posebno gospodarsko dejavnost, ki se ukvarja z organiziranjem zaščite pred nastankom določenih nevarnosti, s čemer se zadovoljuje človekova ekonomska potreba po varnosti. Dokaj znane so tudi druge definicije zavarovanja, kot so npr. podjetniška zavarovalna teorija, teorija rizika, teorija kompenzacije, ... Poznavanje le teh, pa za vsakodnevnega »uporabnika zavarovanj« ni pomembno in potrebno, saj so stvar različnih zavarovalnih znanosti.

 

 


portal forumi novice portal+novice www

STRANI SO V IZDELAVI!

Portal mojdenar.com upravlja podjetje Mojdenar IT d.o.o., Vurnikova ul. 2, 1000 Lj, telefon 01 430-22-10
Pišite nam na elektronski naslov info@mojdenar.com
Vprašanja, odmevi, komentarji - Forum o portalu
© 2015 mojdenar.com - vse pravice pridržane.
Pogoji, pod katerimi vam je servis na voljo.
Politika piškotkov
Stran je bila generirana: 24.3.2018 ob 13:0:54