Splošno
Osnova
Zgodovina
Pojem
Vrste zavarovanja
Skupine in razredi
Vrste zavarovanja
Premoženjska zavarovanja
Osebna zavarovanja
Življenjska zavarovanja
Nezgodna zavarovanja


Uvrščanje posameznih zavarovalnih vrst v zavaroval


Razvrstitev zavarovalnih vrst v zavarovalne skupine uporabljajo zavarovalnice pri izkazovanju zavarovalnih vrst v poslovnem načrtu, poslovnih knjigah in v poslovnih ter statističnih poročilih.

PREGLED o uvrstitvi posameznih zavarovalnih vrst v zavarovalne skupine

Zap.št.
Zavarovalna skupina
Zavarovalna vrsta
I.
Nezgodna zavarovanja
 • Nezgodno zavarovanje oseb pri opravljanju rednega poklica in izven njega
 • Nezgodno zavarovanje oseb v motornih vozilih in pri opravljanju posebnih dejavnosti
 • Nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine ter posebna nezgodna zavarovanja mladine
 • Skupinsko nezgodno zavarovanje gostov, obiskovalcev in turistov
 • Skupinsko nezgodno zavarovanje potrošnikov, naročnikov ipd.
 • Druga posebna nezgodna zavarovanja
 • Obvezno zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče
 • Zavarovanje lastnika vozila in voznika za telesne poškodbe
 • Vsa druga nezgodna zavarovanja
II.
Prostovoljna zdravstvena zavarovanja
 • Zavarovanje za doplačila
 • Zavarovanje za večji obseg pravic oz višji standard storitev
 • Zavarovanje za dodatne pravice
 • Vsa druga prostovoljna zdravstvena zavarovanja
III.
Kasko zavarovanje cestnih vozil
 • Kasko zavarovanje cestnih motornih vozil
 • Kasko zavarovanja drugih cestnih vozil    
 • Vsa druga kasko zavarovanja
IV.
Kasko zavarovanje tirnih vozil
 • Kasko zavarovanje tirnih vozil
V.
Kasko zavarovanje letal in drugih zračnih plovil
 • Kasko zavarovanje letal in drugih zračnih plovil
VI.
Zavarovanje pomorskega in rečno-jezerskega kaska
 • Kasko zavarovanje ladij in čolnov v pomorski plovbi
 • Kasko zavarovanje ladij in čolnov v recno- jezerski plovbi
VII.
Transportna kargo zavarovanja
 • Zavarovanje blaga v mednarodnem transportu
 • Zavarovanje blaga v domacem transportu
 • Vsa druga transportna kargo zavarovanja
VIII.
Požarno zavarovanje in zavarovanje nevarnosti poplav, viharja, drsenja tal in drugih elementarnih nevarnosti
 • Požarno zavarovanje in zavarovanje nekaterih drugih nevarnosti izven industrijske in obrtne dejavnosti
 • Požarno zavarovanje in zavarovanje nekaterih drugih nevarnosti v industriji in obrti
 • Požarno zavarovanje premoženja elektrogospodarskih podjetij
 • Vsa druga požarna zavarovanja
IX.
Druga premoženjska zavarovanja
 • Strojelomno zavarovanje
 • Strojelomno zavarovanje opreme elektrogospodarskih podjetij
 • Gradbeno zavarovanje
 • Montažno zavarovanje
 • Zavarovanje filmske proizvodnje
 • Zavarovanje računalnikov
 • Zavarovanje blaga v hladilnicah
 • Stanovanjsko zavarovanje
 • Zavarovanje rudnikov
 • Zavarovanje jedrskih nevarnosti
 • Zavarovanje nevarnosti v PTT podjetjih
 • Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa
 • Zavarovanje stekla
 • Zavarovanje posevkov in plodov
 • Zavarovanje živali
 • Vsa druga premoženjska zavarovanja
X.
Zavarovanje odgovornosti lastnikov cestnih vozil
 • Zavarovanje lastnikov cestnih motornih vozil proti odgovornosti za škodo
 • Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu
 • Vsa druga zavarovanja odgovornosti lastnikov drugih cestnih vozil
XI.
Zavarovanje odgovornosti v zračnem prometu
 • Zavarovanje lastnikov zracnih plovil proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam
 • Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v zračnem prometu
XII.
Zavarovanje odgovornosti ladjarjev in popravljalcev ladij
 • Zavarovanje odgovornosti v pomorskem prometu
 • Zavarovanje odgovornosti v rečnem in jezerskem prometu
 • Zavarovanje odgovornosti popravljalcev vodnih plovil
 • Zavarovanje odgovornosti marine
 • Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v pomorskem in rečno-jezerskem prometu
XIII.
Druga zavarovanja odgovornosti
 • Zavarovanje odgovornosti v železniškem prometu
 • Zavarovanje odgovornosti filmskega producenta
 • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zavarovanje proizvajalceve odgovornosti za izdelke
 • Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca gradbenih del
 • Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca montažnih del
 • Zavarovanje garancije proizvajalca, prodajalca ali dobavitelja
 • Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu
 • Zavarovanje špediterske odgovornosti v domačem prometu
 • Zavarovanje odgovornosti revizijskih družb
 • Zavarovanje projektantske odgovornosti
 • Zavarovanje odvetniške odgovornosti
 • Zavarovanje zdravniške odgovornosti
 • Vsa druga zavarovanja odgovornosti
XIV.
Kreditna zavarovanja
 • Zavarovanje izvoznih kreditov
 • Zavarovanje drugih vrst kreditov
XV.
Kavcijska zavarovanja
 • Kavcijska zavarovanja
XVI.
Zavarovanja raznih finančnih izgub
 • Šomažno požarno zavarovanje
 • Šomažno strojelomno zavarovanje
 • Zavarovanje prireditev
 • Zavarovanje proti škodam zaradi odkupa falsifikatov
 • Vsa druga zavarovanja finančnih izgub
XVII.
Zavarovanje pravne zaščite
 • Zavarovanje pravne zaščite
XVIII.
Zavarovanje nudenja pomoči osebam v težavah
 • Turistično zavarovanje
 • Zavarovanje nevarnosti odpovedi turističnih zavarovanj
 • Vsa druga zavarovanja nudenja pomoči osebam v težavah
XIX.
Življenjska zavarovanja
 • Zavarovanje za nevarnost smrti in za doživetje, razen zavarovanj pod 4. in 5. zaporedno številko
 • Rentna zavarovanja, razen zavarovanj pod 4. in 5. zaporedno številko
 • Dodatno nezgodno zavarovanje
 • Zavarovanje za izplačilo ob poroki oz. rojstvu
 • Zavarovanje nevarnosti smrti, doživetja ali rente, za katera se prevzame naložbeno tveganje
 • Zavarovanje z enkratnim ali obročnim vplačilom in dogovorjenim izplačilom
 • Prostovoljna pokojninska in invalidska zavarovanja
 • Vsa druga življenjska zavarovanja 

 

 


portal forumi novice portal+novice www

STRANI SO V IZDELAVI!

Portal mojdenar.com upravlja podjetje Mojdenar IT d.o.o., Vurnikova ul. 2, 1000 Lj, telefon 01 430-22-10
Pišite nam na elektronski naslov info@mojdenar.com
Vprašanja, odmevi, komentarji - Forum o portalu
© 2015 mojdenar.com - vse pravice pridržane.
Pogoji, pod katerimi vam je servis na voljo.
Politika piškotkov
Stran je bila generirana: 24.3.2018 ob 13:0:43