Vrste leasinga
Predmeti leasinga
Potek leasing posla
Nasveti

Predmeti leasinga


Uvod

V Sloveniji leasing kot oblika financiranja vedno hitreje narašča. Povpraševanje po njem se je občutno povečalo predvsem v zadnjih dveh letih. Njegova rast pa bi gotovo bila še višja, če bi ga javnost bolje poznala. Med investitorji in ljudmi nasploh je leasing še vedno obremenjen s hipoteko drage oblike financiranja, ki zato ne more konkurirati ponujenim kreditom. Do neke mere je to držalo do uvedbe DDV, ker je bil leasing do takrat dvojno obdavčen in zato ni mogel tekmovati s kreditom. Sedaj je obdavčitev za obe obliki financiranja izenačena, s tem pa je postal leasing tudi mnogo bolj privlačen. Treba je upoštevati njegove številne prednosti pred kreditom, ki se kažejo v obliki mnogih ugodnosti. Investitorjem omogoča predvsem nagel dostop do potrebnih sredstev, brez potrebnega čakanja, ki bi ga sicer bili deležni, če bi jemali kredit pri banki. Poleg tega je leasing v primerjavi s kreditom tudi mnogo bolj fleksibilna oblika financiranja, saj se je z njim mogoče kar najbolj približati željam in zmožnostim leasingojemalcev.

V primerjavi z razvitim svetom se v Sloveniji investitorji še vedno premalo poslužujejo leasinga, po strukturi pa se ta vendarle počasi približuje evropskemu trendu. To še zlasti velja za leasing nepremičnin, ki predvsem v zadnjem času zelo hitro narašča in že presega 15 % vseh leasinških poslov. Pri premičninah pa je zaostanek za Evropo še kar precejšen, predvsem zaradi precej nižjih leasinških nakupov proizvodne, računalniške, pisarniške in druge opreme. Leasinška podjetja v Evropi predvsem s temi proizvodi ustvarjajo največji promet.

V preteklem letu je imela Slovenija naslednjo strukturo leasinga:

osebna vozila 48%
transportna vozila 20%
nepremičnine 15%
stroji in druga oprema za proizvodnjo 10%
ostalo (računalniška oprema, pisarniška oprema, plovila in drugo) 7%

Skupaj so vsa leasing podjetja v Sloveniji v letu 2000 ustvarila preko 750 milijonov DEM (prometa, dobička?).

Osebna vozila

Podobno kot v razvitih evropskih državah se tudi v Sloveniji le ena petina nakupov osebnih vozil plača z gotovino, ostalo pa se v Sloveniji financira s krediti, v Evropi pa prevladuje leasing. To dokazuje, da Slovenci resnično premalo poznajo prednosti leasinga in njegovo realno vrednost v primerjavi z drugimi možnostmi financiranja. Res pa je, da so v Evropi leasing podjetja nekoliko bolje organizirana in trgu ponujajo vedno nove, predvsem pa celovite leasing storitve in tako skrbijo, da so njihovi kupci čim manj obremenjeni. Temu trendu so se v Sloveniji že nekoliko bolj približala večja leasing podjetja, saj na primer kupcu poleg nakupa predmeta leasinga ponujajo tudi druge storitve, kot je vzdrževanje opreme ali vozila, zavarovanje, registracija in podobno.

Transportna vozila

V nasprotju z osebnimi vozili pa se večina nakupov transportnih vozil tudi v Sloveniji opravi z leasingom. Pri tem prednjačijo predvsem podjetja in samostojni podjetniki. Običajno je večina teh poslov sklenjena v obliki poslovnega najema ali operativnega leasinga, ker ta za podjetje predstavlja le strošek in ga lahko vodi izvenbilančno. Prednost pa je tudi v sami vsebini operativnega leasinga, saj najemniku omogoča, da najeto sredstvo uporablja samo toliko časa, dokler ga potrebuje za obratovanje. Operativni leasing je privlačen tudi zato, ker se davek plačuje skupaj z obroki in ga ni potrebno plačevati vnaprej kot pri finančnem leasingu.

Nepremičnine

V zadnjem obdobju je največji porast doživel leasing nepremičnin. V strukturi vseh leasing poslov ga je že več kot 15 %. Ta rast je predvsem odraz vse večje živahnosti na trgu nepremičnin. Pri poslovnih prostorih je v zadnjem času vladala konjunktura, saj so bila gospodarska gibanja ugodna in so podjetja precej vlagala v razvoj, za kar so tudi potrebovala infrastrukturne objekte, proizvodne in poslovne prostore. Pri stanovanjskih objektih pa je večje povpraševanje spodbudila stanovanjska varčevalna shema.
Na leasing zaenkrat še večinoma zakupujejo nepremečnine predvsem podjetja. Po napovedih naj bi ta oblika financiranja nepremičnin naraščala tudi v prihodnje, še zlasti ko bodo dokončno urejene nekatere nejasnosti glede obdavčitev.

Stroji in proizvodna oprema

Tudi najem strojev in proizvodne opreme na leasing je v porastu. Podjetja in podjetniki vedno bolj posegajo po tem najemu, saj so že dodobra spoznali, da jim stroji in druga proizvodna oprema prinaša zaslužek samo v času, ko je ta v efektivni uporabi, ne pa takrat, ko stoji, ali pa zaradi tehnološke zastarelosti ne more več konkurirati razvoju. Tudi pri najemu te opreme prevladuje operativni leasing. V strukturi vseh leasing poslov v Sloveniji ga je 10 %.

Ostalo

Leasinškega najema računalniške, pisarniške in druge opreme, najem plovil in podobno, je v Sloveniji v primerjavi z razvitim svetom znatno premalo. Zaradi tega je pričakovati, da bo ravno to področje v prihodnje bistveno poraslo, pri čemer se bosta povečali obe obliki leasinga: tako finančni kot operativni.

 

 


portal forumi novice portal+novice www

STRANI SO V IZDELAVI!

Portal mojdenar.com upravlja podjetje Mojdenar IT d.o.o., Vurnikova ul. 2, 1000 Lj, telefon 01 430-22-10
Pišite nam na elektronski naslov info@mojdenar.com
Vprašanja, odmevi, komentarji - Forum o portalu
© 2015 mojdenar.com - vse pravice pridržane.
Pogoji, pod katerimi vam je servis na voljo.
Politika piškotkov
Stran je bila generirana: 24.3.2018 ob 13:1:21