Vrste leasinga
Predmeti leasinga
Potek leasing posla
Nasveti

Potek leasing posla


Osnovni dogovor o leasingu

Najprej se z leasingodajalcem dogovorite o predmetu leasinga. Seznanite ga kakšen predmet bi radi zakupili in od katerega dobavitelja.

Ponudba in predračun

Na osnovi vaše izbire predmeta leasingodajalec pripravi ustrezno ponudbo, ki vključuje predračun in upošteva v okviru leasingodajalčevih možnosti vse vaše želje glede oblike leasinga, števila obrokov, pologa, načina plačevanja obrokov in drugo.

Pogodba o leasingu

Ponudba leasingodajalca je osnova za vašo odločitev o pristopu k leasingu. V kolikor so ponudbeni pogoji v skladu z osnovnim dogovorom med vami in leasingodajalcem, lahko dajalcu leasinga naročite, da pripravi ustrezno pogodbo o leasingu.

V pogodbi morajo biti natančno opredeljene vse obveznosti tako leasingodajalca kot leasingojemalca. Običajno mora pogodba vsebovati naslednja poglavja:

 • kdo sklepa pogodbo
 • namen leasinškega posla
 • za kakšno obdobje se sklepa leasing
 • način plačila
 • devizna klavzula in po katerem tečaju bodo obračunani obroki
 • kako je v primerih predplačil in predplačil
 • stroški v primeru, da pride do zamude plačila
 • način poravnave obveznosti
 • celotna vrednost pogodbenega posla in obračun obresti
 • obrestna mera
 • zamudne obresti
 • morebitni drugi stroški in njihovo plačilo
  • dolžnosti obveščanja
 • vrste ukrepov pri zamudi plačila
 • kako v primeru predčasno odplačanega posojila
  • način in instrumenti zavarovanja
  • kako se bodo urejali škodni primeri
  • ostale obveznosti leasingojemalca
  • kako v primeru razveze pogodbe leasingodajalca
  • kako v primeru odstopa od pogodbe leasingojemalca
  • pravno varstvo
  • krajevna pristojnost za reševanje sporov
  • veljavnost pogodbe

Leasingojemalec mora biti posebej pozoren pri naslednjih vprašanjih:

 • doba trajanja leasinga
 • višina začetnega pologa
 • višina obroka in ali je ta enak skozi celotno leasing obdobje, ali pa je ta dinamika drugače dogovorjena
 • način in stopnja revalorizacije obrokov med trajanjem najema
 • kakšni ukrepi sledijo morebitnemu neplačevanju obrokov
 • kakšne so zamudne obresti, ko morda z plačevanjem zamujate
 • kako v primeru okvar predmeta leasinga med trajanjem najema, kdo krije stroške
 • kolikšna je preostala vrednost predmeta, ko gre za operativni leasing
 • kako je z zavarovanjem predmeta in kdo krije stroške zavarovanja
 • kako je z obdavčitvijo pri leasingu nepremičnin
 • ali so v osnovnem poslu leasinga zajete še katere druge storitve in kdo jih financira

Potrebna dokumentacija za pridobitev leasinga:

Še pred podpisom leasing pogodbe morate dajalcu leasinga predložiti eno od naslednjih vrst dokumentov:

pravne osebe:

 • BON 3 ali BON 1 in BON 2
 • sklep sodišča o registraciji podjetja
 • overjena fotokopija podpisanega kartona pri APP
 • fotokopija osebnega dokumenta direktorja
 • predračun dobavitelja
 • davčna številka

samostojni podjetniki:

 • fotokopija obrtnega dovoljenja
 • overjena davčna napoved
 • potrdilo o plačanih davkih
 • promet na ŽR v predhodnem in tekočem letu
 • predračun dobavitelja
 • fotokopija osebnega dokumenta nosilca s.p.
 • davčna številka

fizične osebe:

 • potrdilo o stalni zaposlitvi
 • bančni izpis iz naslova OD v zadnjih 3 mesecih
 • fotokopija osebnega dokumenta
 • predračun dobavitelja
 • davčna številka

kmetje:

 • potrdilo o statusu kmetovalca
 • potrdilo o katastrskem dohodku
 • fotokopija pogodbe o prodaji tržnih viškov
 • fotokopija osebnega dokumenta
 • predračun dobavitelja
 • davčna številka

 

 


portal forumi novice portal+novice www

STRANI SO V IZDELAVI!

Portal mojdenar.com upravlja podjetje Mojdenar IT d.o.o., Vurnikova ul. 2, 1000 Lj, telefon 01 430-22-10
Pišite nam na elektronski naslov info@mojdenar.com
Vprašanja, odmevi, komentarji - Forum o portalu
© 2015 mojdenar.com - vse pravice pridržane.
Pogoji, pod katerimi vam je servis na voljo.
Politika piškotkov
Stran je bila generirana: 24.3.2018 ob 13:1:32