Bruto domači proizvod, 2. četrtletje 2004

   

Področje: Nacionalni računi 1. Bruto domači proizvod, bruto nacionalni dohodek in zaposlenost Gross domestic product, gross national income and employment [V originalnem sporočilu je na tem mestu tabela. Vidite jo lahko na naših spletnih straneh (http://o-sta.sta.si/index.php?id=2283), lahko pa spremenite format obvestil v HTML (http://o-sta.sta.si/uporabniki.php), pa boste tabele videli tudi v elektronski pošti.] KOMENTAR: V drugem četrtletju 2004 je bruto domači proizvod v primerjavi z drugim četrtletjem 2003 realno porasel za 4,6 odstotka. V prvi polovici leta je gospodarska rast glede na enako lansko obdobje znašala 4,2 odstotka.Tudi v drugem četrtletju letos se je nadaljevala visoka rast izvoza ter uvoza blaga in storitev. Izvoz se je v primerjavi z drugim lanskim četrtletjem povečal za 13,8 odstotka, uvoz pa za 15 odstotkov. Zaradi višje rasti uvoza je saldo menjave s tujino na gospodarsko rast vplival negativno v višini 1,2 odstotne točke.Rast bruto investicij v osnovna sredstva je bila nekoliko nižja kot v prvem četrtletju (8,1 odstotni rasti v prvem četrtletju je sledila 6,7 odstotna v drugem), zaradi velikega povečanja zalog, ki so k rasti BDP prispevale 1,9 odstotne točke, pa so se bruto investicije povečale za 13,6 odstotka ali za 3,8 odstotne točke bolj kot v prejšnjem četrtletju.Rast končne potrošnje (2,7 odstotka) je bila na enaki ravni kot v predhodnih četrtletjih. Pri tem se je dinamika rasti zasebne potrošnje nekoliko zmanjšala (3,8 odstotka v prvem in 3,2 odstotka v drugem četrtletju), dinamika rasti trošenja države pa se je z 1,5 odstotno rastjo glede na drugo četrtletje lanskega leta nekoliko okrepila.Dodana vrednost v osnovnih proizvodnih dejavnostih (5,9 odstotka) je tudi v drugem četrtletju rasla hitreje kot v storitvah (4,1 odstotka), kar je predvsem posledica 7,8 odstotne rasti v predelovalnih dejavnostih. BDP v tekočih cenah se je v primerjavi z drugim četrtletjem lani povečal za 6,5 odstotka, implicitni deflator BDP pa je zaradi negativnih pogojev menjave znašal le 1,8 odstotka na letni ravni.Podrobnejši podatki so na voljo na spletnem naslovu http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_bdp.asp Priponke: bdp2c_150904.doc Pripravil-a: Karmen Hren
Podjetje: Statistični urad Republike Slovenije

11:04 15.9.2004     (STA)         

 


© 2015 mojdenar.com - vse pravice pridržane.
Stran je bila generirana: 21.3.2018 ob 23:19:27