Njivske površine z glavnimi posevki, junij 2004

   

Področje: Kmetijstvo in ribištvo 1. Njivske površine z glavnimi posevki, Slovenija, junij 2004 [V originalnem sporočilu je na tem mestu tabela. Vidite jo lahko na naših spletnih straneh (http://o-sta.sta.si/index.php?id=2284), lahko pa spremenite format obvestil v HTML (http://o-sta.sta.si/uporabniki.php), pa boste tabele videli tudi v elektronski pošti.] KOMENTAR: V primerjavi s stanjem 1. junija 2003 je bilo 1. junija letos na slovenskih njivah več površin z žiti za zrnje (za 4,1 %), s stročnicami za suho zrnje (za 6,6 %) in z rastlinami za zeleno krmo (za 6,4 %). Med površinami z žiti so se povečale površine z ječmenom in koruzo za zrnje, zmanjšale pa površine s pšenico in piro. Skupno povečanje površin z njivsko zeleno krmo je predvsem posledica znatnega povečanja površin s travami in travnodeteljnimi mešanicami (za 32,8 %). Manjše površine kot v letu prej so v letu 2004 na naših njivah namenjene korenovkam in gomoljnicam (za 5,7 %) ter industrijskim rastlinam (za 9.2 %). Med površinami z oljnicami so letos skoraj za tretjino (za 29 %) manjše površine z oljno ogrščico, medtem ko so površine z bučami za pridelavo olja za 3,3 % večje. Priponke: kmet_150904.doc Pripravil-a: Jožica Joja Krznar
Podjetje: Statistični urad Republike Slovenije

11:05 15.9.2004     (STA)         

 


© 2015 mojdenar.com - vse pravice pridržane.
Stran je bila generirana: 21.3.2018 ob 23:19:41